TRT4  
 
 
Eşekli Ninni Sözleri
 
Eşek senin ağzınla
Fırın mı yapayım
Fırınlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy
 
Eşek senin burnunla
Çeşme mi yapayım
Çeşmeli dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy
 
Eşek senin kuyruğunla
Kamçı mı yapayım
Kamçılı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy
 
Eşek senin gözünle
Fincan mı yapayım
Fincanlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy
 
seni eşşek seni