ŞİİR KÖŞESİ

GÖNÜL TELİNDEN SÜZÜLENLER

  ŞİİR KÖŞESİ
  => ŞİİR - KÖYÜ ÖZLEDİM
  => ŞİİR- KÖYÜ İSTİYOM
  => ŞİİR - SAÇINI GÖNLÜME BAĞLADIM GÜZEL
  => ŞİİR- HASRETİ BİLİRMİSİN SEN
  => ŞİİR- ÖZLEDİM - MEHMET ŞİMŞEK
  => ŞİİR- AŞKA GİDEN YOLMUSUN
  => GÖNÜL BAĞINDAN SÜZÜLENLER
  => SİTEM-BİR SEVDADIR ŞİİR
  => ŞİİR- VATAN HAİNLERİNE
  => GÜLÜME ŞİİR
  => ÇOK İYİYİZ HAMDOLSUN-ŞİİR
  => HER YER GURBET
  => Yedi tepesi şehrimin.
  => YAĞMURLAR

 


AKLIMA GELİNCE 
Irmak gıyısında kavak dikdiğin, 
Garga çayırında mazak yediğin, 
Yavrum, oğlum getme dediğin, 
Aklıma gelince ağlıyom Babam, 

Bizleri görünce anam, güldüğün, 
Halı niyetine cecim Serdiğin, 
Goynumuza ceviz elma verdiğin, 
Aklıma gelince ağlıyom anam. 

Bahçeden elmaları aldığın, 
Bizi üzüm için, bağa saldığın, 
Elinde cevizler torun sevdiğin, 
Aklıma gelince ağlıyom Babam, 

Bir elinde girebi tiken kestiğin, 
Cereklere bamyeleri astığın, 
Bayramlarda gelmeyince küstüğün, 
Aklıma gelince ağlıyom Babam, 

Öküzleri koştun düvenler sürdün, 
Defter kağıdından siğara sardın, 
Devirler yaşadın, çok günler gördün, 
Aklıma gelince ağlıyom Babam, 

Hiç bitermi Harmanların samanı, 
Odunu, eteşi gıran zamanı, 
Tahta arabaların dönmez dümeni, 
Aklıma gelince ağlıyom Babam, 


Şimşek derki, derdim boyumu aştı, 
Bilmezidim yolum köyüme düştü, 
Eskiden derdim kederim beşti, 
Şimdi sayısını sayamam babam. 

AHMET ŞİMŞEK 
09/12/2011 

HEP DARA DÜŞÜNCE AKLIMA GELİRDİN.. 
KEŞKE HİÇ AKLIMDAN ÇIKMASAYDIN. 
DİZİNİN DİBİNDE OTURSAYDIM. 
BENİ DÖVSENDE AYAĞININ ALTINDAKİ 
CENNETİ KAZANABİLSEYDİM, ANAMMMMM.
_________________
Ezana bilal gerek, Ekmeğe helal gerek ! Gökyüzüne bi tane yeter, Bize üç hilal gerek.


ÖZLEDİM… 

Kuş Gayasından köye bakmayı,
Deliktepede kömüş gütmeyi 
Akpınardan su içmeyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Harmancıkta yayla yapmayı 
Çuka giyip koyun gütmeyi 
Tepelerden çiğdem sökmeyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Aralıkbükte bamya toplamayı 
Deliırmakta balık tutmayı 
Çukuryerde soğan sökmeyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Düğünlerde davul zurna sesini 
İçi cevizli börek sinisini 
Gece oyununu ve sinsini 
Özledim, özledim çok özledim 

Sıcak ekmekle dut yemeyi 
Bocutlarla ırmaktan su getirmeyi 
Faravgada orakla ekin biçmeyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Tozlu incecik yolda gezmeyi 
Yün çorabı lastik çizmeyi 
Gençlerle yediğim ferfeneyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Tahta köprüden gelip geçmeyi 
Tek köprünün başında inek seçmeyi 
Bahar geline yaylaya göçmeyi 
Özledim, özledim çok özledim 

Cin bürükte davunun dibini 
Karataşta göcek sap ateşini 
Hamursuz ekmeği ve keşkeği 
Özledim, özledim çok özledim 

Şimşek’im içimden geçenler bunlar 
Gurbete düşen halimden anlar 
Sılada yaşayan can dostlar 
Özledim, özledim çok özledim 

Mehmet ŞİMŞEK 
Emekli Ziraat Teknikeri - Ziraai İlaç Bayii 
NİĞDE- BOR İL GENEL MECLİS ÜYESİ


 

 

KÖYÜ ÖZLEDİM. 

Köyümün Dağları daşları güzel, 
Sevdası gönlümde derdi gönlümde, 
Sanmayın uzaktayım, her an içimde, 
Köyüm köylümü ben çok özledim. 

Kuş kayasından köye baksam, 
Değirmenin bendin yıksam, 
Zuday harkında balık tutsam, 
Irmak kıyısını ben çok özledim. 

Babam girebiyle tikenler kesse, 
Ayağı takılıp çamura düşse, 
Hatıç anam nazlansa babama küsse, 
Haccıahmet dedemi, ben çok özledim. 

Sefer dayının kayalı dişimi çekse, 
Hasan dayımın üsüyün yanıma gelse, 
Feleğin Nafi saçımı kesse, 
Köyüm köylümü ben çok özledim. 

Irmak gıyısında gevsü yıkasak, 
Çamaşır tozu yerine külmü kulansak, 
Daşa vura vura tokacı kırsak, 
Eskiyi yeniyi, çayı özledim. 

Bayır yolun başı sararmış ottan, 
Hergün düşüyordum, eşekden atdan, 
Pekmezler yapardık üzümden dutdan, 
Köyümü köylümü ben çok özledim. 

Bamyeler elimi deldi kanıyor, 
Gelinabum eline çabut doluyor, 
Çabuk toplamazsak kaval oluyor, 
Bamyayı Kavalı, seni özledim. 

Kabsalıkda sarımsak, bükde soğanı, 
Dirgeni, yabayı, kağnı, düveni, 
Zevleyi, kayışı,harman, çeteni, 
Eskiyi yeniyi gülü özledim. 

Harmacukda dolaşıp armudu döksek, 
Şimdi cıldır olukdan suları içsek, 
Yayladan, grandan odun eylesek, 
Gürgeni, meşeyi, suyu özledim. 

Eski köyden geçip, sivriye varsak, 
Yolumuzu kaybeksek, çobana sorsak, 
Çaluca yaylasında mantar toplasak, 
Sivriyi, yaylayı, yolu özledim. 

Her bahar gelince harkları yapsak, 
Desteğin altından sular bağlasak, 
Sıra ile yine pancar sulasak, 
Harkı, köftereyi, seli özledim. 

Kına düğün olsa, davullar çalsa, 
Köy deresinden güveyler çıksa, 
Al yazmalı kızlar yollara baksa, 
Köyümü köylümü ben çok özledim. 

Setenin dibinden suyu bağlasam, 
Duvarın dibinden onu gözlesem, 
Yanına varıpda seviyom desem, 
Sevgiyi sevdayı gülü özledim. 

Caminin önünde börekler yesek, 
Dualar okuyup, dilekler tutsak, 
Dursun hocanın sesini duysak, 
El öpmeyi, böreği ben çok özledim. 
20.10.2006 

Yazan: Çötenin Üsüyünün oğlu AHMET ŞİMŞEK

 

 

KÖYÜ İSTİYOM 

Şimdi ben arpadereliyim deyip,, 
Önüme koyunları katıp, çukayı geyip, 
Kerpiç gibi kömüş yoğurdunu yeyip, 
Şimdi yaylalara gitmek istiyom. 

Geçmişe dönsem gençliğim bulsam, 
Anamı babamı yanımda görsem, 
Köyümüze varıp gönlünü alsam, 
İncecik yolda gezmek istiyom. 

Bayramda Cevize taktambul kursam, 
Sallanıp sallanıp dereye düşsem, 
Türküler söyleyip ağıtlar yaksam, 
Cevizin Dalını, kırmak istiyom. 

Tuzağı gılcanı bahçeye kursak, 
Tilkiyi tavşanı kekliği vursak, 
Yolumuzu kaybetsek, yaylayı sorsak, 
Hamdi dayımınan gezmek istiyom. 

Feleğin Nafiyi, Fatih ÖZLERİ, 
Kel Salifin Ömeri, Ömür kardeşi, 
Metini, Çetini, Engini BOLATı, 
Alıpda Köy deresinde gezmek istiyom. 

Şöyle bir çıksam Kuşkayasına, 
Baksam Haravgaya, ikiz tepeye, 
Uzun tepeye, Buğrü çayırına 
Taaa uzaklara bakmak istiyom. 

Çukuryerde pancarı, soğanı söksek, 
Soğanı satamayıp, dereye döksek, 
Garga çayırında cevizi döksek, 
Tarlaları teker teker sürmek isitiyom. 

Ben ceviz döksem anam toplasa, 
Suya giden cevizlere dönüp bakmasa, 
Sac üstünde gözlemeyi yine yağlasa, 
Şaplağı, hamursuzu, yemek istiyom. 

Çukuryerde bamye, bükde soğanı, 
Tarlaya salıyorlar yeni doğanı, 
Ayrık otunu adam boğanı, 
Arpayı , buğdayı, biçmek istiyom. 

Sefer üsüyünle çötenin üsüyün kağıt oynasa, 
Zarife ebenin kulağı duymasa, 
Davutların Osman gece yatmasa, 
Hepsinin elini öpmek isitiyom. 

Adil dayının irbam ezan okusa, 
Kelirbam dayı namaza dursa, 
Kel urguç emem çuval dokusa, 
Hep beraber bayram yapmak istiyom. 

Kısmet dayım, Nüttü kuş lasdik yapsa, 
Tombul salif, İreşit dayı üzümü satsa, 
Sel gelsede kısmet önüne yatsa, 
Böyüğü küçüğü görmek istiyom. 

Nafi öküz gütse ben kömüş gütsem, 
Eğri kaval bulsam yine öttürsem, 
Hamdi dayımı bir daha görsem, 
Çocukluğumu bulmak istiyom. 

İnekleri sabah sığıra salıp, 
Bayramda cevize takdambul kurup, 
Aliyi, Fatiyi, nafiyi alıp, 
İncecik yolda dolaşsak diyom. 

Üsüyünağaların üsüyün bakkala baksa, 
Ketip Abdullah paralar saysa, 
Çötenin Üsüyünün eşeği granda yatsa, 
Harmancukdan odunu kesmek istiyom. 

Keldurmuşun Ahmetle kuruekmek yesek, 
Köçeklerin Adile kirazları biz çaldık desek, 
Pantolonu çamur edip derede yusak, 
Kargaçayırını gezmek istiyom. 

Kara Aliyle delik tepede Kömüşü gütsek, 
Gatık tenceresini yine devirsek, 
Kara Ali, ak Ali yapıp gülüşsek, 
Bedrettinle kuşlastik atmak istiyom. 

Kör Yusuf akşamları dellar bildirse, 
Necati Dayım Cinbürükde bizi güldürse, 
Kısmet duvar dibinde türkü söylese, 
Çoşkun ahmet dayımı görmek istiyom. 

Sel gelsede sarı Memet yasdık saklasa, 
Kara Niyazi, Alişan dayı koyun satmasa 
Kel salif muhtar olsa bize bakmasa, 
Hepsinin ellerinden öpmek istiyom. 

İsmail ATALAY torunum dese, 
Ali Dayı kocatarlada bulgur pilavı yese, 
Öksüz Abdullah kirazları çaldığımız bilse, 
Ölenleri teker teker görmek istiyom. 

Necmi dayım tüfek yapsa, 
Helmi dayı kara lastik satsa, 
Karalide sepet yapsa, 
Muhacir İrbam dayıyı görmek istiyom. 

Nuri dayı hacca gitse, 
Kelalişen keçi gütse, 
Halim dayı motor sürse, 
Muhacir Kamil dayıyı görmek istiyom. 

Tokur Memet tarlada çalışsa, 
Şakir dayı yine hocalık yapsa, 
Muttalip dayı topal Kaya’ yla dalaşsa, 
Düğünlerde yine oynasam diyom. 

Halis Ahmet abi saz çal deseydi, 
Bahadır kardeşim loğo loğ deseydi, 
Kel salifin ömer kabak yeseydi, 
İlhamiynen askere gidmek istiyom. 

Topal kaya yine yanyol gaydası çalsa, 
Fikret ardında davulcu olsa, 
Hacahmet abinin bir yüzü güle, 
Herkesi, Cinbürükde görmek istiyom. 

Ben saz çalsam fahri darbuka çalsa, 
Topal kaya Zurna, Fikret davulu çalsa, 
Hamdi dayım arkamda yiğitbaşı olsa, 
Düğünlerde geceoyunu yapmak istiyom. 

Saadettin dayı yüksekden baksa, 
Musa çavuş emmi, ciğara yaksa, 
Kel urguç emem çuval dokusa, 
Herkesi, Köymeydanında görmek istiyom. 

Cozdanın Salif cigara içse, 
Üsün emmim ötaçede tırpanı biçse, 
Babamınan Esmenin dursun gevişe gitse, 
Emmileri bir arada görmek istiyom. 

Hüsne emem şimdi necedim dese, 
Gülüzar emem Tekelüzeden gelse, 
Emine emem, Nevzadım, Şevketim dese, 
Ememi yanımda görmek istiyom. 

Türklerin Havayı, Hürü Ememi, 
Mahbire Halamı, Çakır Üsüynü, 
Davut Emmimi, Kısmet Dayımı, 
İftar yemeğinde görmek istiyom. 

İstanbul Eyüpde, karargah kursak. 
Bağcılar, Göztepede ızgara yapsak, 
Yenibosnada Çiflikte olsak, 
Samet amcamıda görmek istiyom. 

Selçuğu, Serdarı, Savaş yeğnimi, 
Gürkanı, Gökhanı, Küçük Hüseyni, 
Sami Emmimi, Saadet emmimi, 
Köyümüzde toplayıp görmek istiyom. 

Ergünü Kadiri Saadet ağbimi, 
Enesi, Aykutu, Burak yeğnimi, 
Batuhanı, kücücük sami yeğnimi, 
Hepsini Yarımcada görmek istiyom. 

Niğdedeki Memet Şimşek ağbimi, 
Hiç unuturmuyum Musa’ yınan kadir yeğnimi, 
Taylan’ ı Mehmedi, Kaan Yeğnimi, 
Yiğitle ırmak kıyısında dolaşsak diyom. 

Karsavul, Kaleyi, Uluköylüyü, 
Tekelüze, Sepetli, Halamazluyu, 
Desteği, Zudayı, Boroboyluyu, 
Toplayıp bir arada şenlik istiyom. 

Muharrem amcam, Mustafa dayım, 
Sarı Üsüyün derler bu benim soyum, 
İki derenin arası arpadersi köyüm, 
Bayırı çayırı dolaşsam diyom. 

Bu siteyi açan Soner kardeşim, 
Emeğin çoktur Recep kardeşim. 
İsmini sayamadığım köylüm dostlarım, 
Hepsini sitemizde toplasam diyom. 
15.08.2006 

Yazan: Çötenin Üsüyünün oğlu Ahmet ŞİMŞEK


 

 

SAÇINI GÖNLÜME BAĞLADIM GÜZEL

 

 

Kuruyan dal gibi kurutma beni,

Darıldım dal boylum darıltma beni,

Bir kuru sevdaya yandırma beni,

Sevgiyle sevdayla sevmedin güzel.

 

Saçını gönlüme bağladım güzel,

Önünde diz çökdüm, ağladım güzel,

Azgın seller gibi çağladım güzel,

Yanık otlar gibi yandım sevdiğim.

 

Çile benim ocağımın odunu,

Alamdım sevdalığın tadını,

Yakma artık alma benim ahımı,

Sevdaların ateş, yakar sevdiğim.

 

Kırk yaşında sevda senin neyine

Bırak köşelerde çal sen sazını,

Bir gün gelir diye yoluna bakma,

Yanık bozlakları söyle sen gönül.

 

Sevgiler sahte, sevdalar yalan,

Koynumda besledim sevmemiş yılan,

Acılar çileler geriye kalan,

Bırak umutları deloldum gönül.

 

Bir sen varsın gülüm halımı bilen

Sevgi çiçekleri yüzüme gülen,

Yalanımış meğer, sevgiler yalan,

Kahrımdan ölüyom anla halımı.

 

Seni düşünmeden edemiyorum,

Halım Nice olur bilemiyorum,

Gülmek istesemde gülemiyorum

Kahrını sedanı seni seviyom.

 

Eğil de sevdalım alnını öpem,

Zülüfe dökülmüş, saçın bir tutam,

Yazmanı kaldırda yüzüne bakam,

Yazmanı saçını seni seviyom.

 

Bilmem acep bu kaderin derdine,

Tokatları vurur, vurur, yüzüme,

Al kınalı hançeri vurur döşüme,

Zülüfü, kirpiği seni seviyom.

 

 

 

Bir güzel bakışın, bir ömre bedel,

Sevgiyle dizime yatsaydın güzel.

Alnımı okşasan yüzüme baksan,

Sevgi sözcükleri söylesen güzel.

 

Şimşek Ahmet yıllarca yolun gözledi,

Gelmedin sevdalım gelmedin güzel.

Ömür geçdi ömür yüzüm gülmedi,

Seni sevdiğimi bilmedin güzel.

 

Ahmet Şimşek

04.02.2008

 

 

AŞKA GİDEN YOLMUSUN

 

Hurimisin melekmisin gülmüsün,

Gönüllerde aşka giden yolmusun,

Beklediğim içimdeki yarmısın,

Bilmem seni neylemeli netmeli

 

Al yanakda gamzelerin varmıydı,

Gözlerinde sevdaların varmıydı,

Başındaki yazmaların al mıydı,

Aşka giden yol boyunca sev beni.

 

Bırak gönül oda yaksın içimi,

Sevdim amma parçaladı döşümü,

Zehir etti ekmeğimi aşımı,

Sevmesini bilmeyen sevdalı güzel,

 

Uğruna kaç kişi selama durdu,

Bir gönülü sevemedin sen güzel,

Peşinden koşanın ömrümü kaldı,

Bir gönülü sevemedin sen güzel,

 

Seneler su gibi akıp geçiyor,

Eller yudum yudum sevda içiyor,

Sevendeler bağında çiçek açıyor,

Şu garibi sevemedin sen güzel.

 

Gönül yakma, dağlar yıkma sevdiysen,

Bağımı, bahçemi yakma sevdiysen,

Yolumu çıkmaza sokma sevdiysen,

Şu garibi saramadın sen güzel.

 

Susuz çöller sularına kavuşdu,

Kuzularda koyununan buluşdu,

Dağlar bile birbirine kavuşdu,

Alamadım sarı saçlım ben seni,   

 

Ömür geçdi, gülemedik bir türlü,

Sevdik amma alamadık bir türlü,

Sevdan yakar, saramadık bir türlü,

Saramadım ince bellim kız seni

 

Bilmeden bahçende çiçek olduysam,

Sevdalanıp, kapına sana geldiysem,

Ömrümde ilk defa senle güldüysem,

Gönül dertli, kalbim kırık, sevdim ben.

 

Anlamadın içimdeki derdi sen,

Bilemedin gönlümdeki aşkı sen,

Koklamadın sana açan gülüsen,

Bilemedin gönlümdeki sevdanı,

 

Ahmet Şimşek

20.01.2008

 

 

HASRETİ BİLİRMİSİN SEN? 

Çıktın mı Höğelen Kayaya, Göz Yaylasına 
Çekti mi ciğerlerin mis gibi havayı? 
Kurtinine vardın mı, 
Buz gibi su içip yaslandın mı çayıra hiç? 

Emmioğlunla birlikte çiğdem söktün mü pahlalık tan?
Gabanaruz da buldun mu ? 
Çam sakızı çiğnedin mi, gozak getirdin mi sırtında, 
Donzumanın dereden hiç? 

Geven,çoban çırası yaktın mı karatepe de? 
Pantolonla kaydın mı keskin purlardan? 

Donla, tumanla yada şallak, 
Çimdin mi Köpcaz gölünde , 
Kömüşlerin boynuzundan tutunarak. 
Kara Ahmet cevüzünü daşladın mı hiç? 

Kaçan arı oğulunun arkasından teneke çaldın mı, 
Çal tepesine yağmur duasına çıktın mı hiç? 

Perçemi olsun diye, 
Deden alnını yalattı mı balağa ? 
Tömek ten mal boku attın mı, 
Tekesakalı boyadı mı ağzının kenarlarını? 
Taşa tükürerek kına yaktın mı eline hiç? 

Gaysı çiğidinden, gozak tan enek oynadın mı? 
Polis kaçak ya da cinbitti... 
Dikmegayası da mı bilmiyon!.. 
Çember çevirdin mi, teker yuvarladın mı bayırdan hiç? 

Düğün odununa gittin mi Uzuntarlaya? 
Bayramlık pantolonunu çalıya takıp yırttın mı hiç? 
Dönderme kaptın mı düğünlerde? 

Gaz göz mehmet ’ in çayını içtin mi, 
Voz voz Osman ’ dan kaval dinledin mi ? 
Hacı Bekirin katırı nı bilirmisin sen hiç? 

Yalınayak Nevzat Abi nin, Rafet Öztürk’ ün arkasında 
Sırık , keklik oyunu oynadın mı sen? 

Agubat dayıdan çapile ayakkabı aldı mı baban sana? 
Fezünün Durmuş dayıdan kırık çerez, 
Sami efendi dayıyı , Saadet dayıyı bilirmisin? 
Eylaaannn beylaaannn.... diye ilan duydun mu hiç? 

Kasap Alukçu emmiyi hatırlar mısın, 
’Akşam olduuu, ne yiyeceksiniz eyyy?’ derken 
Latifa dayının kahvesini, Yeter ’ in Mıstığı bilirmisin? 
Çakır Ali dayıdan savaş anısı dinledin mi hiç? 

Piske ışığında ders çalıştın mı , 
Bilir misin ...Fehmi , Veyis ve Seyit hocayı sen?... 

Su bekledinmi yukarısal da? 
Karsavul korusundan çötelik kestin mi ? 
Ya da Ayalarda kök söktün mü hiç? 

Anan höllük elerken bekledin mi 
Tatarın yamanın altında ağlayarak... 
Pekmezle ekmek kavurması, 
Zoval , erik çorbası yedin mi hiç? 

Mısır ekmeği doğradı mı, anan yoğurduna?... 
Tekke de loğ yuvarladı mı sırtında? 
Çayırdan kağnıyla soğan çektin mi? 
Halbur la dorali kuşu tuttun mu hiç? 

Döğene oturttu mu deden, 
Eline saman alıp koştun mu öküz arkasında? 
Dene ye karışınca öküz boku , 
Dirgen sopası yedin mi amcandan hiç? 

Petnü de bekledin mi, inek buzalarken, 
Avuz yedin mi hiç? 

Çelik, çomak oynadın mı, 
Meddene füüüü.. diye bağırdın mı? 
Tekke de ayşare yedin mi, 
Kan kırmızı oldumu işliğin hiç? 

Endirek yaprağını bilirmisin, 
Davun ağacını, dut dan borazan yaptın mı? 
Kabak tan araba, 
Koçanını iyi çaktın mı kabağa mısırın? 

Düğünler de mermi kovanı topladın mı? 
Araskesme oynadın mı hiç, 
Ya da duvar diplerinde artist... 

Derebağda , çivekliğin derede de incir çaldın mı? 
Mezarlık ta top oynadın mı? 
Korucu Kemal Keskin kovalamadı mı seni hiç? 

Ayazın Şeref abiyi top oynarken izledin mi, 
Münü Kıymet’i yalın ayak.... 

Deli Mehmetlerin Samettin amcayı bilirmisin, 
Kemerinde sekiz keklik iki tavşan avdan gelirken... 
Uzunluların Abdullah dayıdan sürek avı dinledin mi hiç? 

Goca dayının süper traktörüne bindin mi? 
Saffet dayının ’Dali Dali’ yi bilirmisin sen? 

Sepet salladın mı ramazan onbeş te. 
Şeker topladın mı, 
Bayramlar da saf tuttun mu cami de? 
Külek Hasan dayının ezan okumasını bilirmisin? 

Çember kaynattırdın mı, 
Mahir dayıya, Dursun Cebe ’ ye?. 

Alpaslansporun maçlarına gittin mi? 
Sonusalılara bağırdın mı hiç, 
Arkandan ’Şapalakçı’ dediklerin de?. 

Bilirmisin; 
Göç Halillerin Nuri ’ yi, 
Abdurrahman Dayının İlhan ’ı, 
Sefayı’ yı Zafer i , 
Bektaş Dayının Nazmi’ yi bilir misin? 

Colombo ’nun Ergin’ i unutamıyorsun değil mi? 

Hasreti bilir misin sen...? 

Vedat ESER 
OCAK 2008 
İŞDE SİZE ZUDAYLI BİR KARDEŞİMİZİN ŞİİRİ